ovadian@012.net.il

דצמבר 30, 2013
כפר המכביה

כפר המכביה רמת גן

חופשה ברמת גן
דצמבר 30, 2013
מלון רנסנס בירושלים

רמדה רנסנס ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון ממילא בירושלים

מלון ממילא

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
לב ירושלים

מלון לב ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון לאונרדו פלאזה ירושלים

לאונרדו פלזה ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון המלך שלמה ירושלים

מלון המלך שלמה ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון המלך דוד בירושלים

מלון המלך דוד ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון ענבל בירושלים

מלון ענבל ירושלים

חופשה בירושלים
דצמבר 30, 2013
מלון דן ירושלים

דן (ריג'נסי) ירושלים

חופשה בירושלים
נגישות